Känn dig själv
Klassisk yoga och tantrisk meditation hör till de mest harmoniska och djupgående redskap som man kan använda sig av för att leva ett helt och medvetet liv, och hjälper många att uppnå inre balans och bli herre över sina egna liv.
Stiftelsen Skandinavisk Yoga och Meditationsskola etablerades 1976 i Stockholm. Skolan i Stockholm drivs idag av Mira, som har en gedigen utbildning på fyra år och har undervisat sedan 1987. Förutom att leda de dagliga kurserna i yoga och meditation på skolan undervisar hon regelbundet på företag och hälsoresor, och skriver och översätter för tidskriften Bindu.
– När man varit utsatt för press är man ofta anspänd länge efter att pressen upphört. Denna vana kan brytas genom att meditera och göra yoga regelbundet. Då blir det lättare att spänna av och klara de situationer som kräver lite extra av dig, menar Mira. Varje enskild övning vi undervisar i har sin speciella verkan, och tillsammans kompletterar de varandra och rör vid alla delar av ditt väsen. Verkningarna har du inte bara glädje av medan du utför dem, utan under hela dagen.

Yogan börjar med att frigöra spänningar. Genom att meditera blir du medveten om deras orsaker och bygger upp förmågan att göra dig oberoende av det du inte vill tyngas av.
Tantra är namnet på den tradition som ursprungligen innehåller de olika yogaövningarna och meditationsmetoderna. Genom att höja och utvidga din uppmärksamhetsnivå och styrka din energi kan du frigöra dig från det som medvetet eller omedvetet påverkar och hämmar dig, och uppnå handlingskraft och insikt. Tantra innehåller också sexuella ritualer, men det som idag kallas tantrasex är ofta så förvanskat att det har mist sitt ursprungliga syfte, och man undervisar inte i detta.

– För nybörjare rekommenderar jag en kurs på grundnivå. Vi har en stor variation av kurser, inklusive yoga för äldre eller gravida, privatlektioner och introduktioner för skolor och företag. Vi har också introduktioner här på skolan där vi kortfattat berättar om klassisk yoga och tantrisk meditation och gör ett lätt program med övningar, djupavspänning och meditation. Det är fri entré så att man ska kunna prova på och känna efter vad som känns rätt.
Vid Håå kursgård i Småland driver man intensiva kurser under ett veckoslut, 10-14 dagar eller tre månader. Undervisningen leds av Swami Janakananda, som har över 35 års undervisningserfarenhet och är efterfrågad internationellt som meditationslärare, föredragshållare och författare.
– En helgkurs öppnar upp för en ny upplevelse av dig själv och är en inspiration i vardagen både för nybörjare och fortsättare, säger Mira. Många inspireras av den vackra småländska naturen, och det ingår även vegetarisk mat och logi.
I sina butiker i Stockholm, Malmö och på Håå kursgård säljer Skandinavisk Yoga och Meditationsskola bland annat CD-skivor med djupavspänning, den populära boken ”Yoga, Tantra och Meditation i min vardag” och en nyproducerad kannan för nässköljning i blå genomskinlig plast, NoseBuddy.

Stiftelsen Skandinavisk Yoga & Meditationsskola

Bransch:
Hälsa

Telefon: 08-321218

Hemsida:
www.yoga.se

Adress:
Stiftelsen Skandinavisk Yoga & Meditationsskola
Västmannagatan 62
11325 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN